Styr- och reglersystem

Vi hanterar och levererar system av fabrikaten Siemens, Sauter, Honeywell, Bastec och Saia

Inom många områden är det ibland viktigt att ha ökad kontroll över anläggningen. Det är här som styr- och reglersystem kommer in i bilden. Detta låter dig som kund att själv kontrollera viktiga aspekter av miljön genom att justera exakt hur ventilationen arbetar i ditt kontor eller lokal.

Styr- och reglersystem kan även vara en avgörande faktor när det kommer till att spara energi. Och detta är ju något som företag, miljön och alla kan dra nytta av. Dessa system kommer i flera olika utformningar och med allehanda tillbehör som alla gör sitt för att optimera arbetsplatsen och byggnader.

Styrning och reglering är dock två separata områden, men kan båda vara potentiella lösningar på ett och samma problem. Med styrning menas det att man aktivt påverkar ett system för att få det att bete sig på det sätt man önskar. Styrning kan vara så enkelt som att installera en knapp som styr en väldigt specifik process.

Inom reglerteknik handlar det ofta om ett mycket centralt begrepp kallat återkoppling, där mätsignalen används för att bestämma styrsignalen. Detta skapar då istället ett slutet system som har möjligheten att reglera sig själv. Inom reglering av detta slag är ett exempel en sensor som känner av viss förhållande och justerar sig själv utefter parametrar man bestämt i förhand.

Allt detta är också närbesläktat ämnet automation, som får en allt större plats i samhället i stort idag. Automation är något som kan vara mycket avgörande när det kommer till energieffektivisering och optimering av system. Automationssystem kan också ge en bättre möjlighet att övervaka både enskilda processer och helheten i en fastighet.

Automation är något som alltid bör designas noggrant från grunden för att det ska kunna tjäna de syften man önskar. Man använder sig ofta av öppna lösningar som kan stödja många kommunikationsgränssnitt. Detta ökar flexibiliteten och möjligheterna att integrera olika system för en och samma lösning.

Vi har lång erfarenhet av styr- och reglersystem samt automation för både ventilation och VVS, och kan leverera lösningar till företag, industri eller allmännyttan. Med många års erfarenhet är vi säker på att vi kan lösa era problem inom dessa områden. Vi arbetar så klart nära med alla våra kunder för att tillsammans komma fram till vad som är bäst för varje enskild bostad eller lokal.

Vi kan även utföra service på existerande system eller uppgradera äldre system som har mer begränsade funktioner för en mer fullständig lösning. Tveka inte att kontakta oss med frågor så vi kan förklara exakt hur vi kan hjälpa er med styr- och reglersystem eller automation.

 

Offertförfrågan/kontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Lämna ett meddelande i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan!

Kontaktpersoner