Om oss

Inlands Luft AB med org.nr 556703-8202 är ett växande installations och serviceföretag som startade sin verksamhet 2006 av Leif Wallrud och Ove Jonsson. 2013 förvärvades Keyvent AB 556904-0610 som dotterbolag till Inlands Luft AB. 2014 utökades verksamheten även med en VVS avdelning som komplement till ventilationssidan för att möta behoven av kompletta installationer inom VVS branschen. 2017 kompletterades verksamheten med en Styr och övervakningsavdelning. Inlands Luft AB har en stark lokal förankring men verkar över hela Sverige.


Inlands Luft AB.s grundare och personal har lång erfarenhet från sina respektive specialområden samt ett nära samarbete med entreprenörer för EL.

 

Affärsidé

Inlands Luft AB bedriver service och entreprenadverksamhet av tekniska installationer för Ventilation och VVS. Våra kunder finns i Fastighetsbolag, Byggföretag, Industrier samt den privata marknaden. Entreprenadformer kan vara utförandeentreprenader och totalentreprenader samt egna energieffektivisering projekt. Våran affärsidé är att i nära samarbete med vår slutkund leverera fastighetstekniska och industriella installationer och funktioner för bästa energiprestanda och kostnadseffektiva lösningar. Nyckeln till detta är förståelsen för att alla tekniker är viktiga och att samarbete är grundförutsättningen för ett lyckat slutresultat.

Vi är en del av Instalco

Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Instalco är representerat med nationell bredd i Sverige, Norge och Finland via ett 150-tal dotterbolag med över 6 200 medarbetare.

Läs mer om Instalco