Inlands Luft AB med org.nr 556703-8202 är ett växande installations och serviceföretag som startade sin verksamhet 2006 av Leif Wallrud och Ove Jonsson. 2013 förvärvades Keyvent AB 556904-0610 som dotterbolag till Inlands Luft AB. 2014 utökades verksamheten även med en VVS avdelning som komplement till ventilationssidan för att möta behoven av kompletta installationer inom VVS branschen. 2017 kompletterades verksamheten med en Styr och övervakningsavdelning. Inlands Luft AB har en stark lokal förankring men verkar över hela Sverige.
Inlands Luft AB.s grundare och personal har lång erfarenhet från sina respektive specialområden samt ett nära samarbete med entreprenörer för EL.