img_6633.jpg

Inlands Luft AB utökar sin verksamhet

Vi vill informera om att Inlands Luft AB från och med 2017-11-01 har utökat sin verksamhet med Styr och övervakningskompetens för leverans av kompletta fastighetsfunktioner och HVAC anläggningar.

GATE IBS ÖVIK AB har från detta datum avslutat sin verksamhet i Örnsköldsvik och Inlands Luft AB övertar i och med detta den mycket kompetenta personalen från GATE IBS Övik AB.

Inlands Luft AB kompletterar med detta sin nuvarande verksamhet inom VVS och ventilation i ett led att stärka vår position och för att kunna erbjuda Er kompletta tjänster av hög kvalitet och trygghet i framtiden.


Vi på Inlands Luft AB hälsar nya och befintliga kunder välkommen med en önskan om ett fortsatt gott samarbete i pågående och framtida projekt.